Group 102 (1).png

….Boost your business efficiency by easily digitalising your processes and interactions with your customers

Android’s development environment makes it easy for businesses to transform traditional processes into applications. Our open Android OS makes it possible for you to run those applications.

By using the Yetitablet as a tactile interface, you, your colleagues and customers can have seamless access to those mission-critical applications. This can help you gather more feedback from your customers, enable them to pay you, welcome visitors to your office, connect different departments in your organization or connect existing processes and automate them. Your imagination is the only limit.

..

Tehosta liiketoimintasi tehokkuutta digitalisoimalla prosessit ja vuorovaikutustavat asiakkaittesi kanssa.

Androidin kehitysympäristössä on helppo muuttaa yritysten eri prosesseja sovelluksiksi. Kuori Oy:n  kehittämä avoin Android-pohjainen käyttöjärjestelmä mahdollistaa näiden sovellusten käytön yrityksessäsi.

Yetitabletin suurella kosketusnäytöllä sinä, kollegasi ja asiakkaasi voitte käyttää saumattomasti näitä sovelluksia. Tämä auttaa sinua keräämään enemmän palautetta asiakkailtasi, antaa heille kätevän tavan maksaa, toivottaa asiakkaasi tervetulleeksi toimistoon, yhdistää organisaation eri osastoja tai auttaa esimerkiksi yhdistämään olemassa olevia prosesseja ja automatisoimaan niitä. Vain mielikuvitus on rajana.

 ..

Mejora la eficiencia de tu negocio al digitalizar fácilmente los procesos e interacciones con tus clientes

El entorno de desarrollo Android facilita a las empresas la transformación de procesos tradicionales en aplicaciones. Nuestro sistema operativo Open Android hace posible que puedas ejecutar esas aplicaciones. 

Al utilizar la Yetitablet como una interfaz táctil, tú, tus colegas y clientes pueden tener acceso continuo a esas aplicaciones esenciales. Esto puede ayudarte a recopilar más valoraciones de tus clientes, permitirles pagarte, recibir visitantes en tu oficina o automatizar diversas funciones de tu negocio. Tu imaginación es el límite.


..

Steigern Sie Ihre Unternehmenseffizienz durch einfaches Digitalisieren Ihrer Prozesse und Kundeninteraktionen

Androids Entwicklungsumfeld erlaubt Unternehmen eine einfache Umwandlung traditioneller Prozesse durch verschiedene Apps. Unser Open Android OS Betriebssystem ermöglicht Ihnen den Zugang und das Funktionieren all dieser Applikationen.

Durch die Verwendung des Yetitablets als taktile Schnittstelle, wird Ihnen, Ihren Kollegen und Kunden reibungsloser Zugang zu diesen einsatzkritischen Anwendungen gestattet. Das kann Ihnen helfen mehr Feedback von Ihren Klienten zu sammeln, es ermöglicht Kunden einfachere Zahlungen, heißt Ihre Besucher willkommen, vernetzt verschiedene Abteilungen ihrer Organisation oder automatisiert existierende Prozesse. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

....


….USE CASES..Projektit..Proyectos personalizados.. projekte….

 

….Custom made tablets with IP65 classification..Mukautetut tabletit IP65-luokituksella..Desarrollamos proyectos hechos a la medida, de acuerdo a las necesidades de cada cliente; tales cómo tablets con clasificación IP65..Spezialgefertigte Tablets mit IP65-Klassifizierung….

….

Hydrohex, a water-exercise app, wanted to improve their customers’ user experience by offering them a more interactive way to access their app at pools and spas. The challenge was that traditional screens are not interactive. On the other hand, smaller tablets could not be used with wet hands, they weren’t water-proof, neither enabled groups to see the instructions due to the size.

Learn how Yetitablet developed tablets that are water-resistant (IP65), can be used with wet hands, are interactive, and easily viewed by groups.

..

Vesiharjoitteluohjelma Hydrohex halusi parantaa heidän asiakaskokemustaan tarjoamalla asiakkailleen interaktiivisen tavan käyttää heidän sovellustaan uima-altailla ja kylpylöissä.

Haasteena oli, että perinteiset näytöt eivät olleet interaktiivisia. Pienet tabletit eivät myöskään ratkaisseet ongelmaa, sillä niitä ei pystynyt käyttämään märillä käsillä eivätkä ne olleet vedenkestäviä. Lisäksi ryhmäharjoittelu ei ollut mahdollista näyttöjen pienen koon takia.

Katso tästä, miten Yetitablet kehitti interaktiivisen vesitiiviin tabletin (IP65) jota voidaan käyttää märillä käsillä sekä käyttää myös kokonsa puolesta ryhmätoiminnassa.

..

Hydrohex ha creado el concepto de ejercicio acuático más avanzado para gimnasios, spas y hoteles. Usando su conocimiento sobre el ejercicio en el agua, han generado experiencias de entrenamiento inmersivos.
Los videos subacuáticos de alta calidad guian al usuario durante toda la actividad. Con su  moderno software ofrecen soluciones de acondicionamiento físico de manera fácil para cualquier piscina, en cualquier lugar.

Hydrohex, tenía el objetivo de mejorar la experiencia de usuario. Ofreciéndole a sus clientes una manera más interactiva de acceder a sus entrenamientos en piscinas y spas. Su mayor reto, era que las pantallas tradicionales que habían estado utilizando hasta ahora; no eran interactivas. Así como el inconveniente de las tablets más pequeñas que no podían ser usadas con las manos mojadas, ya que no eran impermeables, y debido al tamaño; era complicado ver las instrucciones de forma clara.

Con el proyecto desarrollado por Yetitablet, Hydrohex puede ahora utilizar tablets con notables mejoras: Mayor accesibilidad, resistencia al agua (IP65), usadas con las manos mojadas,  interactividad y facilidad de visión para los grupos.

..

Hydrohex, eine App für Bewegung und Training im Wasser, wollte das Benutzererlebnis seiner Kunden verbessern, indem es ihnen eine interaktivere Möglichkeit bietet, auf ihre App in Schwimmbädern und Spas zuzugreifen. Die Herausforderung bestand darin, dass traditionelle Bildschirme nicht interaktiv sind. Desweiteren können kleinere Tablets weder mit nassen Händen verwendet werden, da sie nicht wasserdicht sind, noch aufgrund der Größe Anweisungen für Gruppen anzeigen.


Erfahren Sie, wie von Yetitablet Tablets entwickelt wurden, die wasserresistent (IP65) und interaktiv sind, mit nassen Händen verwendet werden können, und problemlos von Gruppen angesehen werden können.

….

 
Screenshot 2019-03-27 at 10.23.29.png
 

….Intuitive payment terminals for car parks..Intuitiiviset maksupäätteet pysäköintialueille..Terminales de pago intuitivo para aparcamientos..Intuitive Zahlungsterminals für Parkhäuser….


….Customers of Q-Park Finland found the current payment terminals difficult to use. Find out how Yetitablet modernized their payment terminals and improved their user experience.

..

Q-Park Finlandin asiakkaat kokivat nykyiset maksupäätteet vaikeakäyttöisiksi. Katso tästä, miten Yetitablet nykyaikaisti heidän maksupäätteensä ja paransi siten asiakkaiden käyttökokemusta.

..

Los clientes de Q-Park en Finlandia tenían dificultades con las terminales de pago en los parkins, las cuales eran difíciles de usar. Descubra cómo Yetitablet modernizó sus terminales de pago y mejoró su experiencia de usuario.

..

Kunden von Q-Park Finland empfanden die Verwendung der aktuellen Zahlungsterminals schwierig. Erfahren Sie, wie Yetitablet deren Zahlungsterminals modernisiert hat und damit das Benutzererlebnis verbessert.

….

….

Sounds great, but you don’t have the programming skills in-house? Don’t worry, our team of software engineers can develop your custom apps. If your intended use case requires weather proofing, a specific screen size, OS, processing power, or any other hardware customization, we are here to help. Additionally, we can also take care of the process starting from design, through manufacturing and implementation.

..

Kuulostaa hyvältä, mutta yritykselläsi ei ole ohjelmointitaitoja talossa? Älä huoli, meidän ohjelmistosuunnittelutiimimme voi kehittää mukautettuja sovelluksia tarpeesi mukaan.

Lisäksi jos käyttötarkoituksessa tarvitaan sääsuojausta, tiettyä näytön kokoa tai käyttöjärjestelmää, enemmän prosessointitehoa tai muuta laitteiston räätälöintiä, me autamme sinua. Voimme huolehtia prosessista aina suunnittelusta valmistukseen ja toteutukseen.

..

Suena genial, ¿pero no tienes las habilidades de programación internas? No te preocupes, nuestro equipo de ingenieros de software pueden desarrollar aplicaciones personalizadas. En caso de que las condiciones de uso previsto requieran impermeabilización, un tamaño de pantalla específico, sistema operativo, potencia de procesamiento o cualquier otra adaptación de componentes, también podemos hacernos cargo del diseño, fabricación e implementación.

..

Klingt hervorragend, aber es fehlen Ihnen die nötigen Programmierfähigkeiten in Ihrem Unternehmen? Machen Sie sich keine Sorgen. Unser qualifiziertes Software-Entwicklerteam entwickelt maßgeschneiderte Apps für Sie. Wenn Ihr spezieller Anwendungsfall Schutz gegen die Einwirkungen des Wetters erfordert, Sie eine spezielle Bildschirmgröße, bestimmtes Betriebssystem, Prozessorleistung, oder andere Hardware-Maßanfertigungen benötigen, helfen wir Ihnen gerne. Außerdem bieten wir die Möglichkeit Sie vom Design-Prozess, über die Fertigung bis hin zur Anwendung zu unterstützen.

….